سامانه طراحی و نظارت HSE Plan

سامانه طراحی و نظارت HSE Plan

موسسه نظم سازان ایمن تردد تحت تابعیت هولدینگ نظام ایمنی شهر دارای گرید Gold در وندور لیست شهرداری تهران

متقاضیان محترم HSE Plan
درصورتی که قبلا در سامانه ثبت نام نموده اید، می توانید با وارد نمودن کلمه و رمز عبور به پروفایل کاربری خود وارد شده و نسبت به ثبت درخواست HSE Plan اقدام نمایید. در غیر اینصورت جهت ایجاد پروفایل کاربری، از گزینه ثبت نام استفاده نمایید.
همچنین جهت آشنایی با مراحل ایجاد پروفایل کاربری به قسمت آموزش مراجعه، و یا با شماره های02186028512 - 02186028532 تماس حاصل فرمایید.
 لازم بذکر است کلیه مراحل درخواست بعد از ثبت، از طریق پیامک، ایمیل و پروفایل کاربری اطلاع رسانی خواهد شد و متقاضیان محترم بعد دریافت پلان ایمنی به همراه 

آخرین اخبار:

RSS آرشیو اخبار

قوانین و مقررات:

‌فصل یازدهم قانون کار: جرائم و مجازاتها

‌ماده 171 - متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات‌حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد

‌در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است‌علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید

‌فصل دوازدهم - مقررات متفرقه

‌ماده 193 - وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تأمین کادر متخصص سرپرستی در‌صورت لزوم به افرادی که در واحدها به عنوان سرپرست تعیین شده‌اند، آموزشهای لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی، روابط کار و ایمنی و‌بهداشت کار خواهند داد

‌آیین‌نامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد

فصل چهارم قانون کار: حفاظت فني و بهداشت كار

مبحث اول: كليات

 ماده 85. براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعمل‌هايي كه از طريق شورايعالي حفاظت فني (جهت تأمين حفاظت فني) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه‏اي و تأمين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين مي‏شود، براي كليه كارگاهها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است

 تبصره: كارگاههاي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل  بوده و مكلف به رعايت اصول فني و بهداشت كار مي‌باشند

 ماده 86. شورايعالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آيين‌نامه‌هاي حفاظت فني مي‌باشد و از اعضا ذيل تشكيل مي‌گردد:

 -1وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او كه رئيس شورا خواهد بود

 -2معاون وزارت صنايع

 -3معاون وزارت صنايع سنگين

 -4معاون وزارت كشاورزي

 -5معاون وزارت نفت

6- معاون وزارت معادن و فلزات

7- معاون وزارت جهاد سازندگي

8- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

9- دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته‌هاي فني

10- دو نفر از مديران صنايع

 -11دو نفر از نمايندگان كارگران

 -12مدير كل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي كه دبير شورا خواهد بود

 تبصره 1: پيشنهادات شورا به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده و شورا در صورت لزوم مي‌تواند براي تهيه طرح آيين‌نامه‌هاي مربوط به حفاظت فني كارگران در محيط كار و انجام ساير وظايف مربوط به شورا، كميته‏‌هاي تخصصي مركب از كارشناسان تشكيل دهد

 تبصره 2: آيين‌نامه داخلي شورا با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد

 تبصره 3: انتخاب اساتيد دانشگاه، نمايندگان كارگران و نمايندگان مديران صنايع مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شوراي‏عالي حفاظت فني تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد

ماده 87. اشخاص حقيقي و حقوقي كه بخواهند كارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاههاي موجود را توسعه دهند، مكلفند بدواً برنامه كار و نقشه‏هاي ساختماني و طرحهاي مورد نظر را از لحاظ پيش‏بيني در امر حفاظت فني و بهداشت كار، براي اظهار نظر و تأييد به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند. وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف مدت يك ماه اعلام نمايد. بهره‌برداري از كارگاههاي مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد بود

ماده 88. اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به ساخت يا ورود و عرضه ماشين مي‌پردازند مكلف به رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب مي‌باشند

ماده 89. كارفرمايان مكلفند پيش از بهره‌برداري از ماشينها، دستگاهها، ابزار و لوازمي كه آزمايش آنها مطابق آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني ضروري شناخته شده است آزمايشهاي لازم را توسط آزمايشگاهها و مراكز مورد تأييد شورايعالي حفاظت فني انجام داده و مدارك مربوطه را حفظ و يك نسخه از آنها را براي اطلاع به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايند

ماده 90. كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بخواهند لوازم حفاظت فني و بهداشتي را وارد يا توليد كنند، بايد مشخصات وسايل را حسب مورد همراه با نمونه‏هاي آن به وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال دارند و پس از تأييد، به ساخت يا وارد كردن اين وسايل اقدام نمايند

 ماده 91. كارفرمايان و مسئولان كليـه واحدهـاي موضـوع مـاده (85) اين قانون مكلفند براساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تأمين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار، وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنها قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق‏الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند. افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي دستورالعمل‌هاي مربوط كارگاه مي‌باشند

ماده 92. كليه واحدهاي موضوع (85) اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز بيماريهاي ناشي از كار قرار دارند بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكي تشكيل دهند و حداقل سالي يك‏بار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه و آزمايشهاي لازم را به عمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوط ضبط نمايند

تبصره 1: چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماري ناشي از كار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد كارفرما و مسئولين مربوطه مكلفند كار او را براساس نظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق‏السعي، در قسمت مناسب ديگري تعيين نمايند

تبصره 2: در صورت مشاهده چنين بيماراني، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف به بازديد و تأييد مجدد شرايط فني و بهداشت و ايمني محيط كار خواهد بود

ماده 93. به‏منظور جلب مشاركت كارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و پيش‏گيري از حوادث و بيماريها، در كارگاههايي كه وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ضروري تشخيص دهند كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد

تبصره 1: كميته مذكور از افراد متخصص در زمينه حفاظت فني و بهداشت حرفه‏اي و امور فني كارگاه تشكيل مي‏شود و از بين اعضا، دو نفر شخص واجد شرايطي كه مورد تأييد وزارتخانه‏هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشند تعيين مي‏گردند كه وظيفه‏شان برقراري ارتباط ميان كميته مذكور با كارفرما و وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‏باشد.

تبصره 2: نحوه تشكيل و تركيب اعضا براساس دستورالعمل‌هايي خواهد بود كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ابلاغ خواهد شد

ماده 94. در مواردي كه يك يا چند نفر از كارگران يا كاركنان واحدهاي موضوع ماده (85) اين قانون امكان وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را در كارگاه يا واحد مربوطه پيش‏بيني نمايد مي‏توانند مراتب را به كميته حفاظت فني و بهداشت كار يا مسئول حفاظت فني و بهداشت كار اطلاع دهند و اين امر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتري كه به همين منظور نگهداري مي‏شود ثبت گردد

تبصره: چنانچه كارفرما يا مسئول واحد، وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلايل و نظرات خود به نزديكترين  اداره كار و امور اجتماعي محل اعلام نمايد. اداره كار و امور اجتماعي مذكور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسين كار به موضوع رسيدگي و  اقدام لازم را معمول نمايد

ماده 95. مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده (85) اين قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئولين واحد، حادثه‏اي رخ دهد، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسئول است

 تبصره 1: كارفرما يا مسئولان واحدهاي موضوع ماده (85) اين قانون موظفند كليه حوادث ناشي از كار را در دفتر ويژه‏اي كه فرم آن از طريق وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي‏گردد ثبت و مراتب را سريعاً به صورت كتبي به اطلاع اداره كار و امور اجتماعي محل برسانند

 تبصره 2: چنانچـه كارفرمـا يا مديـران واحدهـاي موضـوع مـاده (85) اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار وسايل و امكانات لازم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود آموزشهاي لازم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمايد كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف رأي هيأت حل اختلاف نافذ خواهد بود

قانون هوای پاک مصوبه ۲۵/۴/۱۳۹۶

ماده۱۶ـ کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان برای نمونهبرداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی ممانعت کنند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند، به حداقل جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار به حداقل جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند

تبصره۱ـ تمامی مراکز و واحدهای متوسط پنجاه نفر به بالا موضوع این قانون برای انجام امور مربوط به نمونه برداری، اندازه گیری، پایش و کنترل مستمر آلودگی هوا مکلف به ایجاد واحد سلامت، بهداشت و محیط زیسHSE) ) و بهکارگیری متخصص محیط زیست میباشند