ساختار HSE Plan

ساختار HSE Plan
در صورت پیاده سازی HSE در سازمان ها ، HSE Plan نیز در سازمان استقرار خواهد یافت یا سازمان می تواند به تنهایی فقط از مستندات HSE Plan جهت کنترل و کاهش مخاطرات مربوط به فعالیت هایکاری خود استفاده نماید.

تدوین HSE Plan در پروژه‌های مختلف ازجمله فعالیت‌های عمرانی ، نفت و گاز الزام می‌باشد بدین منظور پیمانکاری که در این پروژه‌ها فعالیت می‌نمایند باید مستندی را با عنوان HSE Plan آماده نمایند و آن را به کارفرمای خود اعلام نمایند. در صورت پیاده سازی HSE در سازمان ها ، HSE Plan نیز در سازمان استقرار خواهد یافت یا سازمان می تواند به تنهایی فقط از مستندات HSE Plan جهت کنترل و کاهش مخاطرات مربوط به فعالیت هایکاری خود استفاده نماید. ساختار HSE Plan می‌تواند از ساختار زیر پیروی نماید در زیر ساختار عمومی از تدوین مدرک HSE Plan آمده است 1-هدف 2-دامنه کاربرد سیستم مدیریتی 3-واژگان مرتبط با سیستم مدیریتی ایمنی بهداشت شغلی 4-خط‌مشی سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی و محیط‌زیست 5-اهداف سیستم مدیریتی ایمنی بهداشت شغلی و برنامه‌های دستیابی به آن‌ها 6-مسئولیت‌ها شامل مسئولیت مسئول HSE ، مدیریت عامل ، پیمانکاران ، کمیته حفاظت فنی و بهداشت‌کار و … 7-چارت سازمانی سازمان 8-شناسایی و ارزیابی ریسک 9-الزامات قانونی مرتبط با دامنه فعالیت سیستم مدیریتی 10-صلاحیت،آموزش و آگاهی(شامل صلاحیت ، مهارت‌ها و آموزش‌های موردنیاز کارکنان،آموزش نیروهای جدید،جلسات پیش از شروع عملیات ) 11-ارتباط و مشارکت (نقش کمیته حفاظت فنی و بهداشت‌کار در مشاوره و مشارکت در رعایت مفاد ایمنی بهداشت شغلی در سازمان ) 12-مستندات HSE و کنترل آن‌ها 13-کنترل عملیات (تجهیز و برچیدن کارگاه – علائم ایمنی،نشانه‌های خبری،موانع و هشدارها – تجهیزات حفاظت فردی، استفاده و حمل مواد شیمیایی ، دستورالعمل‌های مقابله با مخاطرات HSE خاص پروژه) 14-روش‌های اجرایی HSE ( سیستم مجوز کار Permit to Work،سیستم گزارش دهی،ثبت و بررسی حوادث، اصلاح و توقف عملیات ) 15-ارزیابی عملکرد ( شامل شاخص‌های پایش و اندازه‌گیری عملکرد سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی ) 16-اقدامات موردنیاز جهت واکنش در شرایط اضطراری شامل سناریوهای مانور ، 17-تعهد به اجرای طرح HSE (به همراه فرم تعهدنامه که به امضای دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور است)

نظرات کاربران

نظری ثبت نشده است.

نظر خود را ارسال کنید

* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* نظر شما:
* کد امنیتی: